FOTO: Uređenje školskih dvorišta i drugi planovi

Od 2019. godine krenulo se s preuređenjem školskog dvorišta u centralnoj školi u Višićima koje polako poprima novi oblik: izgrađeno je dječje igralište, dvije nove staze, obnovljen dio fasade, sanirano propadanje kamenih ploča na par mjesta, neka drveća su obrezana ili posječena, a bliži se i sadnja novih drveća i ukrasnih grmova, kao i postavljanje video-nadzora, a u planu je i postavljanje nove ograde oko škole. Također vrijedi istaknuti da je naša škola radila i na obrazovnom planu: uključili smo se u projekt TABLA (STEAM obrazovanje: dobili smo vrijednu opremu i opremili učionicu za 21. st.), aktivno smo sudjelovali u digitalizaciji obrazovanja kada je nastupila pandemija korona-virusa, te smo bili jedna od najaktivnih škola u projektu e-Matice i e-Dnevnika kojeg je pokrenulo Sveučilište u Mostaru. Od Hrvatske vlade dobili smo i donaciju od 16.000 kuna za potrebe digitalizacije obrazovanja, te smo osigurali uvjete u svim školama. Preostalo je samo da čekamo početak digitalizacije u našoj županiji. Nastavi čitati “FOTO: Uređenje školskih dvorišta i drugi planovi”

Javni natječaj za popunu radnih mjesta u školskoj 2021./2002. godini

Broj: 04-1 /22

Višići, 7. siječnja 2022. godine

Na temelju članka 85. Zakona o osnovnom odgoju i obrazovanju (“Narodne novine HNŽ” broj: 5/00, 4/04, 5/04, 1/14, 7/16), članka 8. Kolektivnog ugovora za djelatnost osnovnog odgoja i obrazovanja u HNŽ, članka 55. Statuta škole i članka 4. Pravilnika o radu Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići,  Suglasnosti Ministarstva prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽ, broj: 05-02-30-1761/21 od 28. prosinca 2021. godine te izmjene i dopune suglasnosti, broj: 05-02-30-1761-1/21 od 31. prosinca 2021. godine, i Odluke Školskog odbora, broj: 03/22 od 4. siječanj 2022. godine, Školski odbor Osnovne škole „Lipanjske zore“ Višići r a s p i s u j e

JAVNI NATJEČAJ

za popunu sljedećih radnih mjesta: Nastavi čitati “Javni natječaj za popunu radnih mjesta u školskoj 2021./2002. godini”