Centralna i područne škole

Centralna škola nalazi se u Višićima, a područne škole su Svitava, Dračevo, Gnjilišta, Čeljevo, Domanovići, Šuškovo Naselje i Bobanovo Naselje.