CŠ Višići

Informacije za tekuću školsku 2020./2021. godinu

Centralna škola u kojoj se nastava izvodi u dobro opremljenom objektu koji ispunjava sve uvjete tražene pedagoškim standardima, u dvije smjene. Škola se zagrijava centralnim grijanjem na lož ulje i priključena je na vodovodnu mrežu. U školskoj 2020./2021. godini broji pet odjela razredne nastave (66 učenika) i sedam odjela predmetne nastave (110 učenika). Ukupno je 176 učenika, odnosno 10 manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Prva smjena počinje u 07:15 h, a završava u 10:15 h. Druga smjena počinje u 12:45 h, a završava u 15:45 h. Zbog korona-virusa učenici razredne nastave u školi borave dva sata, a učenici predmetne nastave tri sata. Nastavni sati skraćeni su na 30 minuta, a učenici predmetne nastave mogu imati pet nastavnih sati za to vrijeme, dok će šesti i sedmi nastavni sat biti online.

Škola broji pet odjela razredne i sedam odjela predmetne nastave: u 1. razredu predaje učiteljica Mara Dadić (10 učenika), u 2. učiteljica Marija Doko (18 učenika), u 3. učiteljica Ružica Vrankić (17 učenika), u 4. učiteljica Ksenija Brajković (7 učenika) i u 5. učiteljica Žana Blažević (14 učenika). Ukupno je 11 učenika manje u odnosu na prošlu školsku godinu. Razrednici u predmetnoj nastavi su: Duška Tešanović (6. a, 15 učenika), Ljilja Pažin (6. b, 13 učenika), Gordana Brkić (7. a, 15 učenika), Utjeha Hurdubae (7. b, 15 učenika), Danica Kovačević (8. a, 22 učenika), Marijana Milićević (9. a, 14 učenika) i Vidak Jović (9. b, 16 učenika). Ukupno je 1 učenik više u odnosu na prošlu godinu.

Školski majstori su Damir Menalo i Branko Buljubašić, a školske spremačice: Žana Ćorić, Anđelka Dugandžić i Kata Stojak.

Povijest škole

Početke organiziranog rada na opismenjavanju i prosvjećivanju seoske omladine vezan je za 1938. god. Te godine počeo je analfabetski tečaj, čiji je rukovoditelj i ujedno prvi učitelj u mjestu bio Mato Ćorić.

Tečaj je radio i 1939. god. Obrada pisma vršena je po bukvaru koga je izdala redakcijska komisija ranije Hrvatske seljačke stranke, a bio je isključivo namijenjen za rad analfabetskih tečajeva.

1940. god. otvorena je četverorazredna škola koja je radila u privatnoj zgradi, vlasništvo alić Vinka i dr. iz Višića. Učiteljsku dužnost obavljao je Ivo Gluščević, rodom iz Metkovića. Imenovani je na toj dužnosti ostao i u tijeku 1941. god. 1942. god. škola je prestala s radom, jer su talijanski vojnici preuzeli Malića zgradu, inače školsku prostoriju za potrebe vlastitog smještaja. Dorasli učenici nastavili su dalje školovanje u Osnovnoj školi Dračevo. 1944. god. u prosincu i nakon odlaska njemačkih vojnika iz školskih prostorija i oslobođenja Višića od neprijatelja nastavljeno je školovanje dorasle djece iz Višića i Čeljeva. Nastava je trajala 3-4 mjeseca, a izvodila ju je Ilduza … koja je radila do 194. god. uz povremene prekide.