Javne nabave

2024.

Plan nabave za 2024. godinu

Plan nabave

2023.

Plan nabave za 2023. godinu

Plan nabave

Prečišćeni plan nabavki za 2023. godinu

Prečišćeni plan

Izmjena/dopuna plana nabavki za 2023. godinu

Izmjena/dopuna

2022.

Odluke o izboru nabave udžbenika za školsku 2022./2023. godinu

LOT1

Odluke o izboru nabave udžbenika za školsku 2022./2023. godinu

LOT4

Odluke o izboru nabave udžbenika za školsku 2022./2023. godinu

LOT2

Odluka o izboru najpovoljnijeg ponuđača

Izmjena otvora na dvorani O.Š. “Lipanjske zore” Višići

Odluke o izboru nabave udžbenika za školsku 2022./2023. godinu

LOT3

Skip to content