Kalendar rada, raspored sati i smjena

Nastava počinje 07. rujna 2020., a završava 15. lipnja 2021. godine.

Za učenike I. razreda nastava završava 08. lipnja 2021. godine, a za učenike IX. razreda 31. svibnja 2021. godine.

Nastava se ustrojava i izvodi u 35 petodnevnih nastavnih tjedana, za I. razred 34 tjedan, a za završne razrede (IX.) 33 tjedna.

Prvo obrazovno razdoblje traje od 07. rujna, a završava 23. prosinca 2020. godine.

Drugo obrazovno razdoblje traje od 11. siječnja, a završava 15. lipnja 2021.godine.

Zimski odmor učenika počinje 24. prosinca 2020. i završava 08. siječnja 2021. godine. Proljetni odmor učenika počinje 01. travnja 2021. godine i završava 09. travnja 2021. godine.

Obrazovna
razdoblja
MjesecRadni daniNastavni daniNeradni dani i blagdaniProslave u školi
I.IX.
X.
XI.
XII.
22
22
19
22
18
21
19
17
8
9
11
9
Dani Grada
Dani kruha
Dan učitelja
Dan mrtvih
Dan državnosti
Božić
UKUPNO857537
II.I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII.
VIII.
19
20
22
21
20
21
2
10
15
20
22
15
20
10

12
8
9
9
11
9
29
21
Nova godina
Sveta tri kralja
Dan neovisnosti
Uskrsni ponedjeljak
Praznik rada
Tijelovo
Dan škole
Ukupno135102108
Sveukupno220177145