Kontakt

Mail: osvisici@gmail.com

Telefoni:

036/814-066 – ured ravnatelja (CŠ Višići)

036/822-215 – ured pomoćnika ravnatelja (PŠ Domanovići)

036/814-937 – tajništvo (CŠ Višići), telefon i fax

036/814-984 – ured pedagoga-psihologa (CŠ Višići)