PŠ Dračevo

Nastava se izvodi u dobro opremljenom objektu. Škola se sastoji od dvije učionice, zbornice za učitelje sa sanitarnim čvorom za učitelje, sanitarnim čvorom za učenike, pomoćnom prostorijom i hodnikom. Škola se zagrijava na peći na čvrsto gorivo, te je priključena na vodovodnu mrežu. Nastava se odvija u jednoj smjeni, koja počinje u 08:00 h. Zbog korona-virusa učenici razredne nastave u školi borave dva sata. Nastavni sati skraćeni su na 30 minuta.

Škola broji pet odjeljenja koja su podijeljena u dvije kombinacije. U kombinaciji 2. i 4. razreda predaje učiteljica Katarina Juko (1 + 3), a u kombinaciji 1., 3. i 5. razreda predaje učiteljica Olivera Šimović (1 + 1 + 3). Engleski jezik predaje prof. Magdalena Đurašković, a katolički vjeronauk prof. Ivana Rodin. Školska spremačica je Katica Mišić. Ukupno je 9 učenika, odnosno 1 više u odnosu na prošlu godinu.

Povijest škole

Za vrijeme izgradnje željezničke pruge uzanog kolosijeka od Gabele do Dubrovnika podignuta je prostrana drvena baraka za potrebe ambulante i stacionara za oboljele i povrijeđene radnike koji su sudjelovali u gradnji pruge. U blizini današnje škole, na udaljenosti od oko 300 m, nalaze se grobovi oboljelih radnika koji su umirali u spomenutoj zgradi. Godine 1895. veliki broj radnika dolazio je čak iz daleke Like, jer u to vrijeme nije bilo dovoljno radne snage na ovom području. Ličani su dogonili i zaprežna kola za prijevoz materijala. Većina od njih je radila kod Jakova Mavraka (došao iz Osijeka) koji je bio zakupnik radova na jednoj dionici pruge.

Kada je 1901. god. dovršena izgradnja željezničke pruge, odmah su neki mještani Dračeva, predvođeni seoskim glavarom Filipom Šumanom tražili da ova zgrada ostane za potrebe škole. U početku nisu naišli na razumijevanje vlasti, pa je Vidoje Rajič išao u Stolac, tadašnje sjedište sreza, i molio sreskog načelnika da se zgrade ne ruše, već da služi za potrebe seoske škole, u čemu je postignut uspjeh.

Godine 1902. počela je nastava u navedenoj zgradi. Te godine radile su škole u Gabeli, Tasovčićima i Klepcima u kojima se učilo samo jedno pismo – ćirilica.

U to doba područje Osnovne škole Dračevo obuhvaćalo je ova sela: Dračevo, Doljani, Kljenak, Glušca, Kolojanj, Dubravica, Sjekose, Višiće i Čeljevo.

Prvobitno su školu pohađala samo muška djeca. Prvi roditelj čija su ženska djeca pošla u školu bio je Nikola Kordić iz Šurmanaca, koji je stanovao na Krupi kao željeznički desetar.

Školska zgrada je generalno adaptirana u studenom 1961. god. Adaptaciju je izvršilo Vodo-građevinskog poduzeće „Melioracija“ iz Splita, koje je izvodilo radove u Hutovu blatu. Tehničku komisiju za adaptaciju zgrade činili su: Bogdan Potkonjak – građevinski tehničar, Branko Žužulj – službenik „Melioracije“ i Aleksa Radovanović – učitelj. Troškovi adaptacije iznosili su oko 2.000.000 dinara. U znak priznanja i zahvalnosti za ukazanu pomoć, inicijativom učitelja Alekse Radovanovića i školskog odbora skupljeno je 50.000 dinara i pripremljena skromna zakuska i svečanost kojoj su prisustvovali predstavnici radnog kolektiva „Melioracije“, predsjednik NOO-e Čapljina Pero Jelčić, tajnik OKSKJ Lazo Rajič, predsjednik OOSSRN Jozo Jelčić i drugi gosti.

Spisak učitelja koji su službovali u osnovnoj školi u Dračevu od osnivanja do 1962. god.:

            Frano Koletić – prvi učitelj.

Ilija Čvorčić – došao 1904. god. iz Bosanske Dubice.

Marko Hrgić – rodom od Duvna. Fizički bio dosta jak. Ozidao svu zgradu oko škole.

Stjepan Čolić –

Josip Franić – smrtno istukao Iliju Vekića iz Doljana od čega je i umro.

Frano Pavić – danas živi u Zagrebu.

Berta Sifsehack – nikome nije dozvoljavala ulaz u stan. Čak i poštu primala kroz prozor.

Lujza Spari – došla 1924. god., a napustila školu 1945. god. Za vrijeme okupacije dobro surađivala s ustašama, župnikom Ilijom Tomasom iz Klepaca. Danas ivi u Metkoviću kao umirovljenica.

Zora Vlaković – sada učiteljica u Čapljini.

Mubera Tuce – prva učiteljica nakon oslobođenja.

Izet Rizvanbegović – sada u Sarajevu.

Hasan Šehović – učitelj u Bileći.

Petar Bevanda – sada učitelj u okolici Zagreba.

Milka Obradović – sada učiteljica u Metkoviću.

Zahir Kudra – nastavnik u Čapljini.

Aiša Kudra – učiteljica u Čapljini.

Katica Nesanović –

Ismet Šehović – nastavnik u Pločama.

Vojo Mandrapa – nastavnik u Čapljini.

Šćepo Ćorić – sada učitelj u Gabeli.

Ivan Rajič – sada nastavnik u Čapljini.

Matija Rajič – učiteljica u Čapljini.

Aleksandar Radovanović – učitelj od 1956. do danas u ovoj školi.

Ruža Radovanović – učiteljica od 1956. do danas u ovoj školi.

Luka Doko – nastavnik razredne nastave 1966. god.

Ankica Bulum – nastavnica razredne nastave 1964. god.

Velimir Grozdić – nastavnica razredne nastave 1967. god.

Brojno stanje učenika u Dračevu od osnivanja do 1962./1963. god.

1902./03. – nema razredne knjige

1903./04. – 68

1904./05. – 72

1905./06. – 64

1906./07. – 63

1907./08. – 104

1908./09. – 97

1909./10. – 68

1910./11. – 91

1911./12. – 72

1912./13. – 107

1913./14. – 106

1914./15. – 79

1915./16. – 81

1916./17. – 79

1917./18. – 85

1918./19. – 73

1919./20. – 78

1920./21. – 76

1921./22. – 103

1922./23. – 104

1923./24. – 107

1924./25. – 88

1925./26. – 63

1926./27. – 60

1927./28. – 71

1928./29. – 77

1929./30. – 96

1930./31. – 118

1931./32. – 115

1932./33. – 102

1933./34. – 105

1934./35. – 118

1935./36. – 99

1936./37. – 87

1937./38. – 201

1938./39. – 165

1939./40. – 173

1940./41. – 258

1941./42. – 127

1942./43. – 274

1943./44. – 128

1944./45. – 137

1945./46. – 65

1946./47. – 107

1947./48. – 135

1948./49. – 125

1949./50. – 128

1950./51. – 80

1951./52. – 74

1952./53. – 69

1953./54. – 83

1954./55. – 72

1955./56. – 60

1956./57. – 53

1957./58. – 58

1958./59. – 66

1959./60. – 74

1960./61. – 84

1961./62. – 85

1962./63. – 94 Navedeni podaci skupljeni su na osnovu postojeće školske administracije, kao i izjava ovih mještana: Joze Rajiča iz Doljana, Andrije Bunoze iz Dračeva, Pave Rajiča iz Dračeva i Damjana Buluma iz Dračeva, čija je prosječna starost 76 godina. Podatke je skupio Aleksandar Radovanović, učitelj u Dračevu. Iduće godine premještena je u Višiće, a učitelj Aleksa Radovanović već prije je prešao na dužnost pedagoškog savjetnika u Pedagoški zavod Čapljina. U školi Dračevo izmijenili su se još učitelji: Ankica Bulum (Mijatović), Velimir Gvozdić, Luka Doko, dok su 1965./1966. god. učitelji bili Ruža Radovanović i Ankica Bulum. Iduće godine učitelji su bili Luka Doko i Velimir Gvozdić.