Područna škola Gnjilišta

Informacije

Područna škola u Gnjilištima smještena je u zgradi Doma kulture, odnosno koristi prostorije na katu.  Škola radi u dvije smjene: prva počinje u 7:30 h, a druga u 12:40 h. U školskoj 2023./2024. godini škola broji 12 učenika (1 manje u odnosu na prošlu školsku godinu) koji su raspoređeni u dva kombinirana odjela. Učiteljica Ljubica Kevo predaje u kombiniranom odjelu 1. i 2. razreda, a učiteljica Vesna Doko u kombiniranom odjelu 3. i 5. razreda. Engleski jezik predaje Danica Kovačević, a katolički vjeronauk Željko Buntić. Školska spremačica je Jela Rajič. Škola je prije par godina renovirana (novo stepenište, prostor za drva, dio krova, okrečena učionica).

Kratka povijest škole prema zapisima iz školskog ljetopisa

Područna škola u Gnjilištima u sastavu naše škole je od školske 1993./1994. godine. Ova škola otvorena je 20. rujna 1993. godine, te je na početku imala dva kombinirana odjela u kojima su učitelji bili Marko Korda i Dragica Jurić, a broj učenika bio je 20.

Skip to content