Upitnik o prevenciji nasilja u osnovnim i srednjim školama HNŽ

stu 30, 2020

Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i športa HNŽK u okviru svojih zadataka poduzima niz aktivnosti koje se odnose na dobrobit djece i stvaranje sigurnog okruženja za ostvarivanje odgojnoobrazovnog procesa. Predmetom redovitih aktivnosti predstavlja i pitanje nasilja u školama, s ciljem suzbijanja i preveniranja svih pojava nasilja kojima mogu biti izložena djeca u osnovnim i srednjim školama

Protokol o postupanju u slučajevima nasilja, koji je stupio na snagu 2012. godine, predstavljao je prvu fazu u stvaranju sustavne i metodološke osnove za djelovanje u situacijama nasilja

Ovim Protokolom, kojem je prethodilo jedno od najopsežnijih istraživanja koja su rađena na području Županije, ali i svim aktivnostima koje su uslijedile nakon toga, željelo se osvijestiti postojanje nasilja u različitim oblicima u osnovnim i srednjim školama, kao i preporuke i načini djelovanja u situacijama nasilja

U navedenom istraživanju cyber buling/online nasilje nije detaljnije uzeto u obzir jer u tom razdoblju je bilo znatno manje prepoznato. Također, radikalizacija i nasilni ekstremizam nisu bili znatno izraženi, a trenutno se i na globalnom i lokalnom nivou pokazuju kao značajan aspekt nasilja u adolescenciji

Trenutna epidemiološka situacija nametnula je i realizaciju nastavnog procesa primjenom online nastave, što dovodi do porasta upotrebe informacijskokomunikacijskih tehnologija, ali se istovremeno može prepoznati kao rizik za sigurnost djece te je potrebno online nasilje uvrstiti u programe prevencije nasilja u školama

Bosna i Hercegovina je usvojila Strategiju za prevenciju i borbu protiv terorizma (20152020) kojom je predviđeno da sva ministarstva prosvjete rade na preventivnim mjerama koje su usmjerene na sprječavanje ranjivih osoba i skupina da odaberu nasilni ekstremizam i terorizam kao sredstvo za postizanje svojih ciljeva

Kako do sada nisu rađene analize ili istraživanja na temu radikalizacije i nasilnog ekstremizma, neophodno je istražiti stavove mladih, ali i kapacitete škola za suočavanje sa ovim problemom

Imajući u vidu sve navedeno, Ministarstvo prosvjete, znanosti, kulture i sporta HNŽK, u suradnji sa Misijom OSCEa, Uredom u Mostaru, pokreće aktivnosti vezane za reviziju dokumenata u kojima se tretira pitanje nasilja u osnovnim i srednjim školama

S tim u vezi, planirano je provođenje istraživanja u osnovnim i srednjim školama koje će uključiti sve sudionike u odgojnoobrazovnom procesu. Predmet istraživanja su trenutno stanje i stavovi prema nasilju u svim osnovnim i srednjim školama Hercegovačko neretvanske županijekantona, uključujući svijest i prisustvo online nasilja, radikalizacije i ekstremnog nasilja, te stavova prema razvojnom planiranju. 

U privitku Vam dostavljamo upitnike za sve ciljne skupine, uz očekivanje Vašeg punog doprinosa istraživanju ove problematike, kao i uloge koju imate u stvaranju okruženja koje će omogućiti siguran i nesmetan razvoj djece.

  • Upitnik za djecu u osnovnim školama:

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScULal5Bj-bZq8OMk8tlWnQBn3zj5p7P4SH2U7K10KxdonCwA/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

  • Upitnik za djecu u srednjim školama;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeUvoZad-HrGnyuRcpPuMEtL_mw2qoH3bE3i2POzA5-fQEekQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

  • Upitnik za roditelje;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSclo1yV3KngUXza1qFGGIg7BDv5E-zhTHb0VJG5tzWhjDxPpg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

  • Upitnik za nastavnik/ce – profesore/ice;

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLScW8EnOxGtekQCU0tnzP8_XOiEmV5oW7HPVliATqwBzJKs2bg/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

  • Upitnik za pedagoge/inje i direktore/ice.

https://docs.google.com/forms/d/e/1FAIpQLSeBJDXn-XYphd-6RGhZZ97g5kPtg-XLAWdmuGKeWoTdPNaqYQ/viewform?vc=0&c=0&w=1&flr=0&gxids=7628

Info ploča

p

OBAVIJESTI

JAVNE NABAVKE

i

NATJEČAJI

Skip to content