Vlada HNŽ: Na sljedećoj sjednici konačna odluka o osiguranju besplatnih udžbenika za učenike od 1. do 5. razreda

srp 14, 2022

Na danas održanoj 180. sjednici, Vlada Hercegovačko-neretvanske županije je utvrdila Prednacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Usvojen je Zaključak da iako su u najvećoj mjeri uvaženi zahtjevi proračunskih korisnika svi žurno dostave i dodatne primjedbe na Prednacrt, kako bi već na sljedećoj sjednici Vlada usvojila Nacrt Izmjena i dopuna Proračuna HNŽ za 2022. godinu.

Vlada je raspravila Dokument okvirnog proračuna (DOP) Hercegovačko-neretvanske županije za razdoblje 2023.-2025. godine te usvojila Zaključak da ministarstva i druga tijela uprave dostave primjedbe na ovaj dokument Ministarstvu financija kako bi se Vlada na sljedećoj sjednici mogla o njemu izjasniti.

Vlada je razmotrila Strategiju HNŽ za borbu protiv korupcije, te Akcijski plan za provedbu Strategije za razdoblje 2022.-2027. godine koji ima za cilj jačanje postojećih i stvaranje novih sustavnih rješenja za sprječavanje korupcije na svim razinama vlasti. Nakon rasprave donesen je Zaključak da u roku od 7 dana ministarstva i druga tijela uprave dostave svoje prijedloge i primjedbe na predloženu Strategiju, kako bi ista bila usvojena na jednoj od sljedećih sjednica.

Nastavljajući započete aktivnosti u svezi s rješavanjem pravosnažnih sudskih rješenja i izvansudskih nagodbi, Vlada je zadužila Županijsko javno pravobraniteljstvo da do 15. kolovoza 2022. godine pripremi potrebne odluke i ugovore za zaključenje izvansudskih nagodbi po prijavama tražitelja potraživanja na Javni oglas, uzevši u obzir i prijave potraživanja u slučaju umirovljenja, smrti, teške bolesti ili bolesti člana obitelji tražitelja potraživanja u iznosu 2.000.000,00 KM. Također, Županijsko javno pravobraniteljstvo je zaduženo pripremiti potrebne odluke kako bi do 31. prosinca 2022. godine, po istom osnovu, bilo isplaćeno dodatnih 2.500.000,00 KM, odnosno ukupno 4.500.000,00 KM do konca godine.

S ciljem rasterećenja obiteljskih troškova za nabavu školskih udžbenika, Vlada je usvojila Zaključak da će, nakon dodatnih konzultacija s jedinicama lokalne samouprave, a cijeneći njihove postojeće odluke po ovom pitanju, na sljedećoj sjednici donijeti konačnu odluku o modelu osiguranja besplatnih udžbenika za sve učenike u HNŽ uzrasta od 1. (prvog) do 5. (petog) razreda osnovne škole.

Vlada je na prijedlog Ministarstva gospodarstva primila k znanju Plan provedbe Programa razvitka malog gospodarstva HNŽ za 2022. godinu, te zadužila Ministarstvo da Plan prilagodi Izmjenama i dopunama Proračuna za 2022. godinu. Također je usvojila Informaciju o realiziranju zaključenih ugovora o koncesijama za 2021. godinu, koja će biti upućena u daljnju skupštinsku proceduru.

Na prijedlog Ministarstva zdravstva, rada i socijalne skrbi, Vlada je usvojila Odluku o načinu utroška sredstava, utvrđivanja kriterija, uvjeta i načina raspodjele sredstava za javne kuhinje u iznosu od 72.000 KM. Istaknuto je kako pravo prijave imaju registrirane ustanove, udruge i vjerske zajednice u sklopu kojih je organizirana javna kuhinja.

Na prijedlog Ministarstva za pitanja branitelja, Vlada je usvojila Odluku o odobravanju jednokratnih novčanih pomoći za pokrivanje troškova liječenja branitelja i članova njihovog obiteljskog kućanstva.

Vlada je usvojila Izvješće o planu i realiziranju proljetne sjetve za 2022. godinu. U Izvješću je istaknuto kako se realiziranje sjetve odvijalo u uvjetima značajnog povećanja ulaznih troškova proizvodnje, te su ukupne sjetvene površine manje za 36 ha od prošlogodišnjih, što se uglavnom odnosi na proizvodnju povrća.

djaka-city.info

 

 

 

 

Info ploča

p

OBAVIJESTI

JAVNE NABAVKE

i

NATJEČAJI

Skip to content